Browse Our Dictionary
S

skydiving

གནམ་མཆོང་། =མཆོང་གདུགས་མ་ཕུབ་པའི་སྔོན་དུ་མཁའ་དབྱིངས་ཀྱི་རླུང་ཁམས་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་བའི་གནམ་གྲུ་ནས་མཆོང་བའི་རྩེད་རིགས་ཤིག