Browse Our Dictionary
S

smart card

རྒྱུག་བྱང༌། སྤྱོད་བདེའི་བྱང་བུ། = དེའི་ནང་རང་ཉིད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གསོག་འཇོག་བྱས་པ་རྣམས་ཀམ་པུ་ཊར་ལ་སྦྲེལ་མཐུད་ཀྱིས་ལྟ་ཀློག་བྱེད་ཐུབ་ཅིང༌། ཉོ་ཆའི་རིན་འབབ་སྟབས་བདེའི་ངང་སྤྲོད་འཇལ་བྱེད་པར་བེད་སྤྱོད་ཐུབ་པའི་སྤོས་དཀར་གྱི་བྱང་བུ་ཆུང་ངུ་ཞིག