Browse Our Dictionary
S

smart city

ཕུལ་བྱུང་གྲོང་ཁྱེར། = གློག་ཆས་དྲྭ་རྒྱ་འདྲ་མིན་སྤྱད་པའི་ཚོར་རེག་དངོས་པོས་གྲངས་མཛོད་བསྡུ་ལེན་དང་། གྲངས་མཛོད་དེ་དག་སྤྱད་དེ་དངོས་ཟོག་སྟངས་འཛིན་དང་རྒྱུ་ཆ་ཕན་ནུས་ལྡན་པར་སྤྱོད་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ས་ཁུལ།