Browse Our Dictionary
S

smart classroom

འཕྲུལ་སྤྱོད་འཛིན་ཁང་།= འཕྲུལ་རིག་བཀོལ་སྤྱོད་ལ་བརྟེན་ནས་སློབ་སྦྱོང་དང་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ལྡན་པའི་འཛིན་ཁང་ཞིག