Browse Our Dictionary
S

smuggling

ནག་ཚོང༌། = རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གནས་གཞན་དུ་འཁྱེར་མི་ཆོག་པའི་དངོས་རྫས་རིགས་གསང་སྟབས་སམ་ཁྲིམས་འགལ་གྱིས་ཕྱི་གཏོང་ངམ་ནང་འདྲེན་བྱེད་པའི་ནག་ཉེས།