Browse Our Dictionary
S

snap up

ཧོབ་ཉོ་བྱེད་པ། = དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཧ་ཅང་གི་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའམ་རིན་གོང་ཆུང་ཆུང་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་འཕྲལ་དུ་འཐོབ་ཐབས་བྱེད་པ།