Browse Our Dictionary
S

social club

སྤྱི་ཚོགས་མཐུན་སྡེ། = སྤྱི་ཚོགས་འབྲེལ་འདྲིས་དང༌། རིག་རྩལ། ལུས་རྩལ། རྩེ་མོ་ལྟ་བུ་བྱེད་སྒོ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་སྤེལ་རྒྱུའི་དགའ་མོས་དང་དབྱིངས་ཡོད་མཁན་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པའི་སྐྱེ་བོའི་མཐུན་ཚོགས་ཤིག