Browse Our Dictionary
S

social science

སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག = སྤྱི་ཚོགས་ཁོངས་ཀྱི་མི་སྒེར་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་དང༌། མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་དང་སྒྲིག་འཛུགས་སོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་རིག་གནས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཤིག