Browse Our Dictionary
S

social services

སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ། = འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་དང༌། རིན་མེད་སློབ་གྲྭའི་ཉིན་ཟས། བྱིས་པ་སྲུང་སྐྱོབ། ཁང་ཁྱིམ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་བ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་ཚོགས་སྒེར་གང་ཡང་རུང་བའི་བདེ་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་གཞུང་གི་ངོ་ཚབ་ལས་ཁང་ཞིག་ནས་ཁུར་ལེན་པའི་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས།