Browse Our Dictionary
S

socialism

སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས། = བཟོ་ལས་གཙོ་ཆེའི་རིགས་ལ་གཞུང་གིས་སྟངས་འཛིན་དང་བདག་བཟུང་བྱེད་དགོས་པ་དང༌། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱུ་ནོར་མི་ཀུན་ལ་ཐུན་མོང་དུ་སྤྱོད་དབང་ཡོད་པའི་ལྟ་གྲུབ་གཞིར་བཟུང་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དཔལ་འབྱོར་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཅིག