Browse Our Dictionary
S

sociocultural system

སྤྱི་ཚོགས་དང་རིག་གཞུང་གི་ལམ་སྲོལ། = རྒྱུ་དངོས་དང་། སྒྲོམ་གཞི། རིག་གཞུང་གི་ཆ་ལག་དེ་དག་ལས་གྲུབ་པའི་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས།