Browse Our Dictionary
S

software

མཉེན་ཆས། = ཀམ་པུ་ཊར་མ་ལག་གི་ནང་སྤྱོད་ཆོག་པའི་ཐོ་མཛོད་གཞི་མའམ་ཡིག་ཆ་བཀོད་སྒྲིག་ལྟ་བུ་བཀོལ་སྤྱོད་དང་ལས་གཞིའི་ཆ་རྐྱེན།