Browse Our Dictionary
S

sojong

astrol,rel གསོ་སྦྱོང༌། = ཟླ་དུས་ཚེས་གྲངས་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་དགེ་ཚུལ་སློང་གིས་ལྟུང་བ་བཤགས་སྡོམ་བྱེད་པའམ། དགེ་གསོ་སྡིག་སྦྱོང་བྱེད་པའི་ཆོ་ག