Browse Our Dictionary
S

somatosensory cortex

ལུས་ཚོར་ཀླད་ཤུན། = ཀླད་པའི་དབུས་ཀྱི་ཟེ་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་ཆགས་པའི་གནས་གཉིས་ལས་གང་རུང་ལ་གོ་བ་དང་། འདིས་ལུས་ཚོར་གྱི་སྐུལ་རྐྱེན་ལེན་པ་དང་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།