Browse Our Dictionary
S

somatosensory map

ལུས་ཚོར་ཀླད་རིས། = ཀླད་གནས་སོ་སོས་ལུས་ཀྱི་རེག་ཚོར་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཚུལ་གཞིར་བཟུང་ཐོག་ཀླད་པའི་ནང་ལུས་ཀྱི་པགས་པའི་ཁ་ངོས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་ཞིག