Browse Our Dictionary
S

sorority

མཐོ་སློབ་ཀྱི་བུད་མེད་མཐུན་ཚོགས། = མཐོ་སློབ་བམ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་བུད་མེད་སློབ་ཕྲུག་གི་མཐུན་ཚོགས།