Browse Our Dictionary
S

SOS

སྲོག་སྐྱོབ་འབོད་བརྡ། = གནམ་གྲུའམ་གྲུ་གཟིངས་ནང་ལ་ཛ་དྲག་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྐབས། རོགས་སྐྱོབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་འབོད་ཆོག་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་རླུང་འཕྲིན་གྱི་བརྡ་རླབས་ཤིག