Browse Our Dictionary
S

special education

དམིགས་བསལ་ཤེས་ཡོན། = དམིགས་བསལ་སློབ་གསོ། ལུས་སེམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་། སློབ་གཉེར་གྱི་རྩོལ་བ་ཞན་པའི་སློབ་ཕྲུག་དང་མི་སྣར་སྤྲོད་རྒྱུའི་དམིགས་བསལ་སློབ་གསོའམ་ཤེས་ཡོན།