Browse Our Dictionary
S

special needs

༡། དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ། = ལུས་སེམས་སམ། སྤྱོད་ལམ། ཡང་ན་འབྲི་ཀློག་ལ་རྩོལ་བ་ཞན་པའི་མིའི་དགོས་མཁོ། ༢། དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན། = དམིགས་བསལ་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སའམ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་མི།