Browse Our Dictionary
S

spectrum

འཇའ་མདངས། = འོད་དཀར་པོའི་ཟེར་མདའ་ཞིག་འཇའ་ཤེལ་ལྟ་བུ་ཞིག་བརྒྱུད་དེ་སྐྱོད་སྐབས། དེ་ཉིད་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་རྣམས་སོ་སོར་ཁ་གྱེས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་ལྡན་པའི་འོད་འཕྲོའི་རིམ་པ་ཞིག