Browse Our Dictionary
S

speech day

གཏམ་བཤད་ཉིན་མོ། = ཕུལ་བྱུང་གི་གྲུབ་འབྲས་སོན་པའམ་སློབ་སྦྱོང་ལེགས་གྲས་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་ལ་བྱ་དགའ་སྤྲོད་ཅིང༌། སྐུ་མགྲོན་མི་སྣ་དང་གཙུག་ལག་སྡེ་ཚན་གྱི་སློབ་དཔོན་ནས་གསུང་བཤད་གནང་བའི་སློབ་གྲྭའི་ལོ་རེའི་དུས་ཆེན་ཞིག