Browse Our Dictionary
S

spermaceti

ཉ་ཆེན་སྤྲ་ཚིལ། = སྤྲ་ཚིལ་ཅན་གྱི་ཉ་ཆེན་ལྦེལ་དང། ཉ་ཀླུ་མོ་སྣ་རིང་གི་མགོ་བོའི་སྣུམ་ལས་བྱུང་བའི་རྫས་དཀར་པོ་སྤྲ་ཚིལ་འདྲ་བ་ཞིག འདི་བྱུག་རྫས་དང། རྨ་སྨན། ཡང་ལཱ་སོགས་བཟོ་བསྐྲུན་ཆེད་བེད་སྤྱོད་བྱེད།