Browse Our Dictionary
S

sponger

གྲོད་འཚོང༌། འཇིབ་ཟན། = སྐྱེ་བོ་གཞན་གྱིས་སྤྲད་པའི་དངུལ་དང་ཟས་གོས་སོགས་ལ་བརྟེན་པ་ལས་ཕ་རོལ་པོའི་འདོད་དོན་གང་ཡང་མི་སྒྲུབ་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག