Browse Our Dictionary
S

sportsmanship

རྩེད་མོའི་བཟང་སྤྱོད། = རྩེད་འགྲན་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་རྩེད་མོའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ལ་བརྩི་སྲུང་དང་། རང་གི་ཁ་གཏད་ལའང་གུས་བརྩི་བྱེད་པའི་གཤིས་སྤྱོད།