Browse Our Dictionary
S

staff officers

ལས་བྱའི་དཔོན་རིགས། = དམག་སྤྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་རྒྱུས་སྟོན་ནམ། ཡང་ན་དམག་དཔོན་ལས་ཐོག་པར་ལས་རོགས་བྱེད་མཁན་གྱི་དྲག་དམག་དཔོན་རིགས་ཤིག