Browse Our Dictionary
S

stage door

སྡིངས་ཆའི་ལྟག་སྒོ། = འཁྲབ་སྟོན་པ་དང་དེ་འབྲེལ་གྱི་ལས་མི་འགྲོ་འོང་བྱེད་སའི་འཁྲབ་སྟོན་ཁང་གི་རྒྱབ་ངོས་སམ་ཟུར་དུ་ཡོད་པའི་སྒོ་ཞིག