Browse Our Dictionary
S

standing order

སོར་གནས་བཀོད་ཁྱབ། ད་ཡོད་བཀའ་ཁྱབ། = བཀའ་བཀོད་དམ་ཁྲིམས་སྲོལ་དེ་ཉིད་ཇི་སྲིད་ཕྱིར་བསྡུ་མ་བྱས་བར་དེ་སྲིད་དུ་འབྲེལ་ཡོད་དུས་སྐབས་ཁག་ཐམས་ཅད་དུ་མུ་མཐུད་རྩ་འཛིན་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག