Browse Our Dictionary
S

static

༡། གཡོ་མེད་དུ་གནས་པའི། སོར་གནས། = མི་འགུལ་བའམ་མི་སྒུལ་བའི་གནས་སྟངས་དང་ནུས་ཤུགས་སོགས། ༢། སོར་གནས་གནོད་ཆ། = རླུང་ཁམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བའི་རླུང་འཕྲིན་དང་གཟུགས་མཐོང་རླུང་འཕྲིན་གྱི་བརྡ་རླབས་ལ་བྱུང་བའི་གནོད་སྐྱོན།