Browse Our Dictionary
S

status bar

བཀོལ་སྤྱོད་འཚོལ་ཁུངས། =བེད་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་པའི་བཀོལ་སྤྱོད་མཉེན་ཆས་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་འཆར་སའི་ཀམ་པུ་ཊར་འཆར་ཤེལ་སྟེང་གི་སྟོང་ཆ་ཞིག