Browse Our Dictionary
S

steady state theory

བརྟན་གནས་རྣམ་གཞག = འཇིག་རྟེན་ཁམས་རྒྱ་སྐྱེད་འགྲོ་བཞིན་པ་དང་ལྷན་དུ་བེམ་གཟུགས་གསར་པ་རྒྱུན་མཐུད་དེ་གསར་སྐྲུན་བྱེད་པའི་སྟབས་ཀྱིས། འཇིག་རྟེན་ཁམས་འདི་རྟག་ཏུ་སྟུག་ཚད་གཅིག་ཏུ་གནས་པར་འདོད་པའི་གནམ་རིག་སྐར་དཔྱད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཅིག