Browse Our Dictionary
S

stop and frisk

བཀག་བཤེར། = ཉེན་རྟོག་པས་གང་ཟག་ཅིག་དུས་ཐུང་རིང་བཀག་ནས་མཚོན་ཆའམ། ཁྲིམས་འགལ་གྱི་དངོས་རིགས་འཁྱེར་ཡོད་མེད་སྔོག་བཤེར་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག