Browse Our Dictionary
S

stray capacitance

གྱར་ནུས། འཁྱར་བའི་འཛིན་ནུས། = གློག་ལམ་ཞིག་གི་ལྷུ་ལག་དབར་གྱི་འཐབ་སྦྱོར་གྱིས་རྐྱེན་པས་གློག་ལམ་དེའི་ནང་གློ་བུར་དུ་བྱུང་བའི་འཛིན་ནུས་ཞིག