Browse Our Dictionary
S

strontium

སྟྲོན་ཤམ། = སྙི་ལ་དངུལ་མདོག་འདྲ་བ། སྲོག་འཛིན་རླུང་དང་ཧ་ཅང་སྡེབ་མྱུར་བ་དང། རླུང་དང་འཕྲད་ན་འབར་སླ་བའི་ལྕགས་རིགས་ཁམས་རྫས་ཤིག ཤོག་སྦག་དང་བསྲེས་ལྕགས་སྣ་ཚོགས་བཟོ་བསྐྲུན་ཆེད་བེད་སྤྱོད་བྱེད། རྡུལ་གྲངས། ༣༨ མཚོན་རྟགས། Sr