Browse Our Dictionary
S

study leave

༡། ཡིག་རྒྱུགས་གྲ་སྒྲིག་གུང་སེང་། ཡིག་རྒྱུགས་གྲ་སྒྲིག་བར་སེང་།= སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཡིག་རྒྱུགས་གྲ་སྒྲིག་དང་སྐྱར་སྦྱོང་ཆེད་སྤྲོད་པའི་དུས་ཡུན།