Browse Our Dictionary
S

sunscreen

ཉི་སྲུང་ཤ་གསོས།= ཉི་སྲེག་ལས་སྔོན་འགོག་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་རང་གི་ལུས་པོ་དང་གདོང་པ་སོགས་སུ་བྱུག་པར་བྱ་བའི་སྨན་དང་སྣུམ།