Browse Our Dictionary
S

supporting role/actor

རམ་འདེགས་འཁྲབ་སྟོན་པ།= གློག་བརྙན་ནམ་ཟློས་གར་འཁྲབ་སྟོན་གྱི་ཆ་ཤས་ཆུང་ངུའི་དོན་ཆར་འཁྲབ་མཁན་གྱི་གང་ཟག་གམ། ཡང་ན། གློག་བརྙན་ནམ་ཟློས་གར་འཁྲབ་སྟོན་གྱི་ཆ་ཤས་ཆུང་ངུ་ཞིག