Browse Our Dictionary
S

sweatshirt

སྟོད་གོས་ལྷུག་མ། =ལུས་རྩལ་རྩེ་སྐབས་དང་ལྷོད་ལྷོད་བྱས་ཏེ་སྡོད་སྐབས་གཟུགས་པོའི་སྟོད་ཀྱི་ཆ་ཤས་དྲོ་པོ་ཉར་ཆེད་དུ་གྱོན་རྒྱུའི་སྟོད་གོས་ཤིག