Browse Our Dictionary
S

systems intelligence

མ་ལག་གི་བློ་གྲོས། མ་ལག་གི་རིག་རྩལ།= ཤེས་བྱ་རྣམས་ལེགས་པར་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་མ་ལག་གི་ལྟ་ཚུལ་དང་རྩལ་རྣམས་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུའི་ནུས་པ།