Browse Our Dictionary
T

table mat

ཚ་གདན། =ཁ་ལག་ཚ་པོ་བླུགས་པའི་སྣོད་སོགས་ཅོག་ཙེའི་སྟེང་འཇོག་སྐབས་ཅོག་ཙེའི་ངོས་འགོག་སྲུང་བྱ་ཆེད་དུ་སྤྱོད་པའི་གདན་ཆུང་ཆུང་ཞིག