Browse Our Dictionary
T

tadpole

ལྕོང་མོ། = སྦལ་པའི་ཕྲུ་གུའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ལུས་དབྱིབས་ཏེ། ལུས་སྟོད་ཟླུམ་ཞིང་མཇུག་མ་ཉ་དང་འདྲ་ལ་རིམ་གྱིས་ལུས་སྟོད་ནས་རྐང་ལག་དོད་ཅིང་མཇུག་མ་ཡལ་ཏེ་སྦལ་པའི་རྣམ་པ་འབྱུང་ངོ༌།