Browse Our Dictionary
T

talent show

སྒྱུ་རྩལ་འཁྲབ་སྟོན། = གཞས་པ་དང་། ཞབས་བྲོ་བ། འཁྲབ་སྟོན་པ་རྩེ་ཕུད་འཚོལ་ཞིབ་བྱ་ཆེད་དུ་སྡིངས་ཆའི་སྟེང་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་པའི་འགྲན་བསྡུར་ཞིག