Browse Our Dictionary
T

talk show

གཏམ་གླེང་ལེ་ཚན། = བརྙན་འཕྲིན་ནམ་རླུང་འཕྲིན་ནང་མང་ཚོགས་དཀྱུས་མ་ཚོས་སྐབས་བབ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འཚོ་བའི་ལྟ་སྟངས་སྐོར་གྱི་བགྲོ་གླེང་ལས་རིམ་ཞིག