Browse Our Dictionary
T

tarantula

སྡོམ་ཆེན་སྤུ་སུད། = ཨ་མི་རི་ཀའི་ཚ་ཡུལ་དང་ཚ་ཡུལ་གྱི་ཉེ་འདབས་སུ་གནས་པའི་སྤུ་སུད་ཅན་གྱི་འབུ་སྡོམ་ཆེན་པོ་ཞིག དེའི་རིགས་འགས་རྨིག་པ་དང་སྦལ་པ། བྱིའུ་ཆུང་ངུ་སོགས་འཇུ་ནུས་པར་བཤད།