Browse Our Dictionary
T

tau

ཏའུ།(ཕྲ་རྡུལ།) = གློག་རྡུལ་དང་ཟུངས་གཅིག་མཚུངས་ལྡན་ཞིང་། ལེབ་ཊོན་གྱི་ཁྱིམ་དུ་གཏོགས་པའི་གདོས་ཚན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ཕྲ་བའི་རྡུལ་ཞིག