Browse Our Dictionary
T

taxes payable

ཁྲལ་འབབ་སྤྲོད་བསྡད། =རྩིས་ཁྲའི་ཁ་ཤོག་སྟེང་གི་ཟླ་ཚེས་གཞིར་བཟུང་ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་གིས་སྤྲོད་འཇལ་དགོས་པའི་ཁྲལ་འབབ་ཀྱི་དངུལ་འབོར་སྟོན་པའི་འཇལ་སྒོའི་རྩིས་ཁྲ་ཞིག