Browse Our Dictionary
T

tearjerker

སྐྱོ་སྣང་སློང་བྱེད། = ནང་དོན་སྐྱོ་སྣང་ལྡན་པའི་གློག་བརྙན་དང་། འཁྲབ་གཞུང་། དཔེ་དེབ་སོགས་ཀྱིས་ཀློག་པ་པོའམ་ལྟད་མོ་བ་རྣམས་སྐྱོ་སེམས་སྐྲུན་པའམ་མིག་ཆུ་ཤོར་དུ་འཇུག་པ།