Browse Our Dictionary
T

termination

༡། adm མཚམས་འཇོག = གང་ཞིག་རྫོགས་པའམ་མཚམས་འཇོག་བགྱིས་པའི་བྱེད་ལས། ༢། med མངལ་དབྱུང་གཤག་བཅོས། = སྦྲུམ་མའི་མངལ་གྱི་སྦྲུམ་སྲིན་སྔ་ས་ནས་འདོན་པའི་གཤག་བཅོས་ཤིག