Browse Our Dictionary
T

textile industry

རས་ཆའི་བཟོ་གྲྭ། = གཙོ་བོ་རས་ཆའི་རིགས་ཀྱི་བེད་སྤྱོད་དང་། ཚོང་འགྲེམས་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་གྱོན་ཆས་བཟོ་སྐྲུན་ནམ་བཟོ་བཀོད་དང་འབྲེལ་བའི་བཟོ་རིགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཞིག