Browse Our Dictionary
T

theocracy

ལྷ་སྡེའི་སྲིད་གཞུང༌། = ལྷའམ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཐད་ཀར་འཛིན་སྐྱོང་བཀོད་བྱུས་སམ། དཀོན་མཆོག་གི་ཚབ་ཏུ་བླ་མའམ་ཆོས་དཔོན་སོགས་ཀྱིས་སྐྱོང་བའི་ཆབ་སྲིད་དམ་གཞུང༌།