Browse Our Dictionary
T

tips

༡། com ཆང་རིན། = དེང་སྐབས་གཙོ་བོ་ཟ་ཁང་དང་མགྲོན་ཁང་སོགས་ཀྱི་ནང་ཞབས་ཞུའི་ལས་བྱེད་མཁན་ལ་རྔན་པའི་ཚུལ་དུ་སྤྲོད་པའི་དངུལ་འབབ། ༢། edu མན་ངག = བྱ་བ་གང་བསྒྲུབ་པར་དགེ་མཚན་ཡོད་པའི་བསམ་འཆར་རམ་གྲོས་འདོན།